522 West 19th Street
New York, NY 10011
212 414 1169
Artists Represented:
Ai Weiwei 艾未未
Cai Jin 蔡锦
Cui Fei 崔斐
Feng Mengbo 冯梦波
Fu Xiaotong 付小桐
GAMA
Guo Hongwei 郭鸿蔚
Hong Hao 洪浩
Hong Lei 洪磊
Lu Shengzhong 吕胜中
Qiu Zhijie 邱志杰
Rong Rong 荣荣
Shi Jing 史晶
Shi Jinsong 史金淞
Song Dong 宋冬
Song Dong and Yin Xiuzhen 尹秀珍和宋冬
Song Hongquan 宋红权
Tan Dun 谭盾
Taca Sui 塔可
Wang Dongling 王冬龄
Wang Tiande 王天德
Wu Jian'an 邬建安
Xie Xiaoze 谢晓泽
Yan Shanchun 严善錞
Yang Jiechang 杨诘苍
Ye Nan 叶楠
Yin Xiuzhen 尹秀珍
Zhan Wang 展望
Zhang Dun 张盾
Zhao Zhao 赵赵

 
Current Exhibition

Xie Xiaoze
Endurance
522 West 19th Street
New York, NY 10011

April 6, 2017 - June 17, 2017

 
Past Exhibitions

Ho Sintung
Surfaced
522 West 19th Street
New York, NY 10011

February 2, 2017 - April 4, 2017

Lin Yan, Cui Fei and Song Xin
In Perspective
522 West 19th Street
New York, NY 10011

November 17, 2016 - January 28, 2017

Wu Jian'an
Ten Thousand Things
522 West 19th Street
New York, NY 10011

September 8, 2016 - November 12, 2016

RongRong & inri
Tsumari Story
522 West 19th Street
New York, NY 10011

June 4, 2016 - August 20, 2016

Taca Sui
Steles – Huang Yi Project
522 West 19th Street
New York, NY 10011

March 31, 2016 - May 28, 2016

Fu Xiaotong
Land of Serenity
522 West 19th Street
New York, NY 10011

February 11, 2016 - March 26, 2016

Wang Fengge
Unbounded
522 West 19th Street
New York, NY 10011

January 7, 2016 - February 6, 2016
Image: Wang Fengge, Sunflower Sea 葵海, 2012, Acrylic and oil on canvas. 59 1/4 x 59 1/4 in (150 x 150 cm). Courtesy of the Artist and Chambers Fine Art.